Wypełnianie zeznania podatkowego PIT jest dla wielu osób bardzo uciążliwą czynnością. Jednak wynik rocznego rozliczenia podatku może być miłym zaskoczeniem, gdy finalnie pojawi się konkretna suma pieniędzy w polu „nadpłata do zwrotu”. 

Na nadpłatę podatku mogą liczyć osoby, które rozliczają się z małżonkiem lub samotnie wychowują dziecko, a także wszyscy korzystający z ulg i odliczeń podatkowych. W przypadku tych osób podatek zapłacony w ciągu roku prawdopodobnie był wyższy niż podatek należny, obliczony w zeznaniu PIT już po skorzystaniu z ulg czy preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku.

Powstała nadpłata podatku dochodowego może zostać rozdysponowana na kilka sposobów. Jest to zależne w dużej mierze od sytuacji podatnika.

Czy można nie odzyskać nadpłaty podatku?
Tak, istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie zwróci nadpłaty podatku. Jednak taka sytuacja ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy na podatniku ciążą niespłacone zobowiązania, między innymi podatkowe. Mogą to być zobowiązania wynikające z PIT-ów z wcześniejszych lat lub przykładowo niezapłacone mandaty karne. Urząd skarbowy w pierwszej kolejności zaliczy nadpłatę podatku na poczet powstałych zaległości, zaczynając od najstarszej. Dopiero to, co pozostanie po rozliczeniach, będzie przeznaczone do zwrotu podatnikowi. Jednocześnie warto być przygotowanym, że nie mamy wpływu na powyższe działania skarbówki, zostaniemy o nich poinformowani dopiero po fakcie.

Nadpłata podatku – czy wymaga dodatkowych czynności?
Zwrot podatku, jeśli jest uzasadniony, zweryfikowany przez urzędnika, trafia na konto wskazane przez podatnika. Nie musi on przy tym dokonywać żadnych dodatkowych czynności, sama deklaracja PIT jest wnioskiem o zwrot podatku.

Natomiast mamy pewną możliwość operowania należnym nam zwrotem. Możemy złożyć dyspozycję na piśmie, żeby zwrot podatku został zaliczony na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Na przykład: przedsiębiorca, który wie, że w niedalekiej przyszłości będzie musiał opłacić zaliczkę na podatek dochodowy z działalności gospodarczej, może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o przeksięgowanie zwrotu na przyszłe zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego. Tym samym urząd nie zwróci podatku, ale przedsiębiorca nie będzie musiał płacić najbliższej zaliczki na podatek. Konkretne rozliczenia kwot odbywają się zawsze w uzgodnieniu pomiędzy podatnikiem a urzędem.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.