Strona głównaUncategorizedRozwód - co należy wiedzieć?

Rozwód – co należy wiedzieć?

W Polsce rosnąca ilość par decyduje się na rozwód. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z krajowym prawem nie istnieje rozwód „umowny” tzn. automatyczny rozwód będący rezultatem porozumienia małżonków. Aby rozwiązać formalną więzień małżeńską, konieczne jest orzeczenie sądu.

Problemy z uzyskaniem rozwodu

Chociaż część małżonków nie jest tego świadoma, to aby uzyskać rozwód w Polsce muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim sąd musi uznać, że doszło do trwałej tj. nieodwracalnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeżeli sąd uzna, że taka sytuacja nie ma miejsca, to może m.in. zdecydować o jednorazowym wysłaniu partnerów na mediację i odmówić udzielenia rozwodu.

Sytuacja będzie wyglądała tak samo, gdy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ale uzyskanie rozwodu stanowiłoby szkodę na rzecz małoletnich dzieci lub gdy rozwodu żąda małżonek winny rozkładu pożycia. Trudności w uzyskaniu rozwodu są jednym z powodów coraz częstszego korzystania z pomocy prawnej. W tym celu byli małżonkowie czasami wpisują w wyszukiwarkę hasła typu adwokat Wrocław rozwód

Pozew rozwodowy

Po skontaktowaniu się z adwokatem pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest złożenie pozwu rozwodowego do sądu. Co istotne drugi z małżonków może wnieść odpowiedź na pozew jeszcze przed rozpoczęcia się pierwszej rozprawy sądowej. Zyskuje on w ten sposób możliwość odniesienia się do treści pozwu oraz zaprezentowania swojego spojrzenia na problemy małżeńskie.

Treść pozwu powinna zawierać informacje o tym, czy wnioskuje się o wyrok z orzekaniem o winie, czy też bez. Wniosek rozwodowy powinien również odnosić się do kwestii m.in. opieki nad małoletnimi dziećmi, czy też wspólnego mieszkania. Warto podkreślić, że brak odniesienia się drugiego małżonka do pozwu oraz jego niepojawienie się na sali rozpraw nie zatrzymuje postępowania rozwodowego.

W drugiej strony postępowania zostanie zawieszone, jeżeli na sali rozpraw nie pojawi się małżonek wnioskujący o rozwód. Samo postępowanie w sprawie rozwodowej jest zamknięte dla osób postronnych. Uczestniczyć w nim mogą jedynie przedstawiciele i pełnomocnicy stron oraz maksymalnie po dwie zaufane osoby małżonków.

 Sala rozpraw

W przypadku postępowania, gdy małżonek nie protestuje z powodu twierdzeń znajdujących się w pozwie oraz gdy małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci, przesłuchanie sprowadza się jedynie do rozmowy ze stronami. W innych sytuacjach może dojść do przesłuchania dzieci. Warto zwrócić uwagę, że przesłuchiwane dzieci małżonków muszą mieć ukończony 17 rok życia. W kolei pozostałe dzieci mogą być świadkami w sprawach rozwodowych, jeżeli ukończyły one 13 rok życia. Jak wyglądają koszta postępowania sądowego

Koszt postępowania rozwodowego

Ostateczny koszty rozwodu w głównej mierze uzależniony jest od sprawy. Zwykle opłata wynosi 600 zł i jest ona wnoszona podczas składania pozwu rozwodowego. Warto zwrócić uwagę, że kwota w wysokości 300 zł zostanie zwrócona małżonkowi wnoszącemu o pozew, jeżeli sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie. Małżonkowie mogą również liczyć na pełny zwroty kosztów postępowania, jeżeli zrezygnują oni z rozwodu jeszcze w I instancji.

W sytuacji, gdy pojednanie nastąpi w  II instancji zwrot wynosi jedynie 300 zł. Ponadto należy uwzględnić (możliwy) koszt w wysokości 100 zł, jeżeli rodzic zażąda zmiany wyroku w zakresie władzy rodzicielskiej. Z kolei świadkowie nie są obciążeni żadnymi z kosztów procesu rozwodowego.

Orzeczenie przez sąd I i II instancji

Warto podkreślić, że orzeczenie przez sąd I instancji rozwodu nie skutkuje w automatycznym ustaniu małżeństwa. Aby tak się stało orzeczenie musi stać się prawomocne! Stanie się tak dopiero w chwili, gdy żaden z małżonków nie zdecyduje się na wniesienie apelacji do sądu II instancji. Każda ze stron ma 2 tygodnie na podjęcie takiego działania. Dopiero wyrok sądu II instancji automatycznie wchodzi w życie i prowadzi do zakończenia związku małżeńskiego.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne